Dags att införa fri WiFi i hela Öresundsregionen

Digital infrastruktur bör ses som en lika central samhällsfråga som fysisk infrastruktur. Idag är nämligen tillgången till internet för allt fler människor lika viktig som tillgången till el i väggen och vatten i kranen. Därför beslöt Öresundskomiteen, under Öresundstinget i november i fjol, att inleda ett arbete för att identifiera framkomliga vägar för öresundsregionala samarbeten kring just digital infrastruktur. Ett av dessa är ett initiativ att införa ett öresundsregionalt fritt WiFi-nät.

I grunden är fritt WiFi i Öresundsregionen en demokratifråga. En allt större del av den offentliga debatten har flyttat till digitala kanaler och en allt större del av kommunernas service till invånarna sker via internet. Då får inte villkoren på mobilabonnemanget vara avgörande för om invånaren kan delta i debatten eller få den service hon eller han efterfrågar. Särskilt inte när invånaren befinner sig i det offentliga rummet. Närings- och innovationsministern Mikael Damberg har t.o.m. kallat fritt WiFi för ”ett slags allemansrätt” och krävde före valet i höstas ”en snabb utbyggnad i kommunerna”.

Men fritt WiFi är också en utvecklingsfråga. För allt fler människors företagsamhet är internet själva grundförutsättningen och här kan kommunerna bidra genom att tillgodose bra internetuppkoppling också i stadsrummet. Dessutom är en betydande del av service- och besöksnäringen beroende av att människor kan hitta vägen, läsa recensioner och jämföra utbud. Särskilt om dessa människor är turister från andra länder och därmed drabbas av bisarrt dyra roamingavgifter utanför hemlandet.

Fritt WiFi tror vi dessutom kan vara en konkurrensfråga. Om vi vill locka talanger, företag och turister till vår region måste vi sannolikt ha en riktigt bra digital infrastruktur. Om vi som tillväxtregion på allvar vill ta upp kampen med andra europeiska storstadsregioner kanske vi t.o.m. behöva vara bäst på det här området.

Idag finns fritt och öppet WiFi på runt 200 platser i Helsingborg. Nästan 15 % av centrala Helsingborg täcks av stadens WiFi-nät. Trådlöst internet finns också i bl.a. Paris och London, men hittills finns inte en gemensam lösning för en region med flera städer och kommuner. Vi tänker oss att Öresundsregionen blir den första gränsregionen i världen med en gemensam, fri WiFi-lösning över kommun-, region- och landsgränserna. Det skulle underlätta vardagen för våra invånare, skapa värde för våra näringsidkare och öka servicen för våra besökare. Dessutom skulle det sannolikt också stärka integrationen över Öresund och bidra till att marknadsföra oss som den mest uppkopplade och digitalt tillgängliga regionen i världen.

Som första åtgärd har vi kartlagt möjligheter, barriärer och förutsättningar för Öresundsregionens kommuner att inför fria WiFi-lösningar i det offentliga rummet. Resultatet av kartläggningen, samt en analys och rekommendationer för hur arbetet ska tas vidare, är samlat i en rapport som vi offentliggör idag. Och nyligen gav Öresundskomiteens verkställande utskott, d.v.s. kommun- och regionstyrelseordförandena i medlemsorganisationerna, klartecken att gå vidare med förslaget. En arbetsgrupp med representanter från de skånska och själländska kommunerna har tillsatts för att komma med konkreta förslag på hur idén kan blir verklighet.

Under Almedalsveckan presenteras i Öresundshuset förslaget på hur ett öresundsregionalt WiFi-nät ska byggas ut. Det är varken särskilt svårt eller särskilt dyrt.

Steg 1 skulle kunna vara att etablera ett virtuellt WiFi-nätverk med ett gemensamt namn samt friktionsfri,  automatisk anslutning när man befinner sig i en surfzon. Kommunerna kan gå med i samarbetet med sin existerande teknik och sitt befintliga WiFi-nätverk, men så klart också med den infrastruktur som byggs ut efterhand.

Steg 2 skulle kunna vara att bjuda in andra aktörer att ansluta sig till samarbetet. Det skulle i ett första skede kunna vara populära större turistmål och i nästa omfatta alla andra platser där människor samlas, som t.ex. caféer, restauranger, hotell och kollektivtrafik – med Öresundstågen i spetsen.

Enda smolket i glädjebägaren är den juridiska osäkerheten om vilka kommunernas möjligheter är i både Sverige och Danmark. Den osäkerheten arbetar vi aktivt med att tackla på bästa möjliga sätt. Vi upplever en mycket stark vilja från båda sidor sundet att hitta en gemensam väg mot att bli den mest uppkopplade regionen i världen.

Grunden är ju redan lagd och vi vet att ”helsingborgsmodellen” fungerar. Därför vet vi också att utbyggnaden kan gå mycket snabbt och att den inte kräver några gigantiska investeringar.

Det är bara att göra.

Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg, och ledamot av Öresundskomiteens verkställande utskott

Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande i Region Hovedstaden, och Öresundskomiteens ordförande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s