Dags för ett perspektivskifte?

Jesse

Under hösten 2015 kom det många flyktingar till Sverige. Den efterföljande samhällsdebatten har handlat mycket om de kostnader som uppstår i mottagandet och den fortsatta etableringen i samhället av alla dessa individer. Många röster har höjts om att det blir för dyrt, att våra samhällssystem inte klarar av det – att vi helt enkelt inte har råd.

Få har pratat om de potentiella samhällsvinster denna migrationsström skulle kunna generera Sverige. Det är ett perspektiv som måste belysas i betydligt högre utsträckning när det gäller resurstillvaratagande och kompetensförsörjning.

Färsk statistik visar att antalet bristyrken ökar i antal och att kompetensgapet mellan efterfrågan och tillgång på kvalificerad arbetskraft växer. Och samtidigt som vi står inför dessa utmaningar tillvaratar vi inte tillgängliga resurser i tillräckligt hög utsträckning.

Utomnordiskt födda stod mellan 2008-2014 för 75 % av sysselsättningstillväxten i Skåne och utgör idag den absolut största majoriteten av Skånes arbetskraftsreserv. Trots detta har utomnordiska födda en betydligt lägre sysselsättningsnivå än svenskfödda.

Med andra ord, dom som vi är mest beroende av på den skånska arbetsmarknaden får inte sysselsättning i tillräckligt hög utsträckning.

Detta är inget nyhet för dem flesta av oss. Men det får en att fundera över hur vi tillvaratar våra resurser i samhället. Det får en även att fundera över vad som skulle hända ifall vi bytte perspektiv och började se dessa individer som en tillgång och som en potentiell lösning på vissa av våra utmaningar rörande kompetensförsörjning?

Under 30 år har Ingvar Nilsson och Eva Lundmark utvecklat samhällsekonomiska beräkningsmodeller. Inför dagens Öresundssamtal om Arbetsmarknad har dom skrivit en rapport om nyanlända ur ett socialt investeringsperspektiv. I rapporten visar dom på behovet av ha ett längre perspektiv i våra offentliga beslutsprocesser. Dom menar att en större investering i nyanlända i ett tidigt skede skulle kunna generera betydande samhällsvinster över tid. Kompetens som annars skulle kunna gå förlorad skulle tas tillvara, kostnader för försörjning skulle minska och produktionsvärdet öka.

Här kan du läsa rapporten ”Ett halvfullt glas? Nyanlända ur ett socialt investeringsperspektiv”

Med utgångspunkt i ovan hoppas jag att dagens seminarium kan bli ett startskott på en samhällsdebatt där man fokuserar på möjligheter och potential snarare än på hinder och kostnader när vi pratar om nyanlända.

Jesse Kemppinen, Region Skåne.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s