Etableringen på arbetsmarknaden är en av Helsingborgs största utmaningar

Det är svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden och få ett första jobb. Allra svårast är det för nya helsingborgare och unga som saknar gymnasieutbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. För unga är det en förutsättning för att bli vuxen och kunna flytta hemifrån och för nya helsingborgare att komma in i det svenska samhället.

Skåne har högre arbetslöshet än rikssnittet. Därtill har Helsingborg en högre arbetslöshet än skånesnittet. Helsingborg står helt klart inför stora utmaningar. För att nyanlända snabbare ska komma i arbete har stadens nämnder fått i uppdrag att ta fram praktikpraktikplatser och utveckla arbetsplatsförlagd och integrerad utbildning inom sina verksamheter, och på så sätt förenkla och påskynda etableringsstiden.

Arbetsförmedlingen har idag ett centralt ansvar för att minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Sedan december 2010 tog Arbetsförmedlingen dessutom över ansvaret för etableringen av nyanlända. Ett uppdrag som handlar om att ge nyanlända rätt redskap för att så snabbt som möjligt lära sig svenska och komma i jobb och egen försörjning.

Det finns flera anledningar till varför man skulle låta staden ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar. Dels på grund av att kommunerna är försörjningsansvariga för sina invånare, dels eftersom stadens egna insatser för att få människor i arbete och egen försörjning har visat på goda resultat. Med en nära koppling till det lokala näringslivet ökar dessutom chanserna till en bättre matchning utifrån arbetsmarknadens behov. Därför kommer arbetsmarknadsnämnden tillskriva regeringen om att Helsingborg blir pilotkommun för att ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar.

De praktiska programmen på gymnasiet har stora möjligheter att matcha eleverna mot den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden, då det inom flera områden finns stora behov av rekrytering i de mer praktiska yrkesgrupperna. Men då krävs det att utbildningen är utformad utifrån de behov som finns på den lokala arbetsmarknaden, eftersom behoven ofta är specifika och framförallt varierade beroende på var i landet man befinner sig. För att kunna kartlägga hur läget ser ut på den lokala arbetsmarknaden har Arbetsmarknadsförvaltningen fått i uppdrag att arbeta med tvärsektoriella branschråd. tillsammans med Skol- och fritidsförvaltningen, enheten för näringsliv och destination samt det lokala näringslivet att arbeta med tvärsektoriella branschråd.

Det här är tre av flera förslag som Blågröna Helsingborg la i samband med budgeten för 2017 för att korta etableringsstiden och för att fler helsingborgare ska ha ett jobb att gå till. Att fler kommer i arbete är viktigt för den enskilda individen men också för att fler ska vara med och bidra till Helsingborgs gemensamma välfärd.

Anna Jähnke (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande i Helsingborg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s