Alla inlägg av Cecilia Lundgren

Nyfödd i Almedalen

2016 var mitt första år i Almedalen. Jag landande i söndags på Visby flygplats. Mitt bagage kom sist på bandet, så när jag gick ut mot taxikön för bokade bilar hade den redan växt sig lång.

Jag ställde mig laglydigt i kön för de som hade bokat taxi, medan jag frustrerad såg på hur kön till obokade minskade betydligt snabbare. Men när jag stod där började jag lyssna till de samtal som pågick runt omkring mig. ”Vad ska du prioritera i år? Det här är femte gången jag är här. Har ni fixat cyklar? Vem tar första passet på scen? Ska ni livesända?  Imorgon ska det bli uppehåll i alla fall. Jag ska höra alla politikertal på kvällen, det är mitt mål.”

Mål, tänkte jag för mig själv. Hur enkelt är det egentligen att hitta ”mitt” mål med nästan 4000 programpunkter att välja bland? Jag började scrolla i Almedalsappen där jag redan på hemmaplan i Helsingborg försökt göra en grov utgallring av vilka punkter som skulle kunna intressera mig. Jag blev dock varse ganska snabbt att här krävdes rutin och lokalkännedom för att som ett proffs kunna glida mellan ett evenemang till ett annat. Att har varit här tidigare kändes som en förutsättning för att få godkänt betyg i sin planering. Jag gav upp…fortsatte fokusera på taxikön. Mina härliga kollegor från Helsingborgs stad hade nu lotsat mig fram till taxitältet där vi fick nummer ett i kön. Det innebar för oss att vi lämnade flygplatsen sist av alla. Jag insåg då liksom med appen att inget är logiskt och förståeligt förrän man upplevt det här i Visby.

Efter några minuter i taxin var vi framme på Hotell Tott – det hade alltså gått snabbare att promenera till hotellet. Ännu en erfarenhet rikare.

Vi checkade in och fick nyckelkorten till vår bungalow. Fyra tjejer i ett litet hus. Sovplatserna hade vi delat upp redan innan ankomst. Jag fick vardagsrummet och en jättebred säng. Här skulle jag sova gott.

Vi lämnade stugan, checkade ut våra cyklar. 971 blev min och fråga mig inte hur många gånger jag letade efter den lilla nyckeln under min vistelse.

Väl på plats innanför murarna inleddes min första heldag med att fokusera på redaktörskapet på almedalsbladet.se. Tidig morgon var vi igång och redan veckan innan hade vi förberett lite av innehållet. När allt i redaktionsinkorgen var publicerat återkom jag till almedalsappen. Jag gjorde ett nytt försök till att bygga min dag.

Jag hamnade på Hej Digitalts seminarium, som handlade om ”Hur öka takten på Sveriges digitalisering – varför går det långsammare än i andra länder?” Intressant samtal som utmynnade i ett inlägg på almedalsbladet.se. https://almedalsbladet.se/2016/07/04/hej-digitalt-hur-oka-takten-pa-sveriges-digitalisering/.

Väl inne i ”almedalsflowet” så går tiden snabbt. Redaktörskap, samtal, möten och regnponchos. Ja, det där sista var kanske lite otippat. Jag fick stå som entrévärd i Öresundshuset några timmar. Sålde in en väderprognos som innebar att ”imorgon kan det bli regn, lika bra ni tar en regnponcho här”. På bollen stod #jagvillpåverka och så Helsingborgs stads logotype. Kan tänka att många blev glada för sin boll när regndropparna gjorde sin entré på onsdagsmorgonen. Ni kan titta på Instagramkontot Helsingborg om ni vill se mer.

Vad mer kan jag säga om min första Almedalsvistelse? Jo, jag förstår att jag med all rätt kan kalla mig nyfödd. Så om det blir en andra gång för mig i Almedalen ska jag inte checka in för tidigt så väskan kommer sist, inte boka taxi utan ta kön för obokade eller gå till hotellet, planera mitt deltagande betydligt bättre genom almedalsappen och sätta cykelnyckeln i ett band runt halsen. Det som dock gärna får vara som i år är resesällskapet. Så tack för mig Almedalen.

Cecilia Lundgren
kommunikatör, Stadsledningsförvaltningen Helsingborgs stad

Foto: jag tillsammans med min kollega Carl Rydh tagen av Martina Röhmer.

Höghastighetsjärnväg – vad får vi för pengarna?

På fem månader har Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg, båda regeringens förhandlingspersoner för Sverigeförhandlingen, gjort överenskommelser med samtliga 12 kommuner längs höghastighetsjärnvägen, exklusive storstäderna.

– Vi har mött ett starkt gensvar inom kommunerna. Vår rekommendation är att det blir tidig byggnation på sträckan Järna-Jönköping. Och vad är då en tidig byggnation kanske ni undrar. Jo, det är start 2017 med fortsatt ökat fokus på att planering- och byggnation. Utbyggnadsstrategin kommer senast 2017, och den ska tala om vilka ändpunkter som ska knytas ihop först. Vi hade hoppats att förhandlingarna gett oss en vägledning, men det har de inte. Alla kommuner är väldigt aktiva så en tidig byggstart hade varit bra om vi tolkar kommunerna, säger HG Wessberg.

Att det nu inte inkluderar storstäderna beror enligt Wessberg inte på brist på vilja utan det handlar om att det är så många objekt involverade. Det ligger en komplexitet i detta.

– En sak som är viktig är att vi måste slå vakt om och trimma det befintliga systemet. Det är inte antingen eller det får absolut inte ske, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Det är viktigt att vi utökar kapaciteten oavsett var besluten landar framöver. Satsar man bara på det befintliga systemet blir det stopp då har vi inte den kapacitet som vi behöver.

– Vi borde tala om att Sveriges karta ritar om. VI kan inte bara tala om ändstationer. Vi kan hålla på och ladda och laga men det håller inte, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

– Arbetsmarknadsregionen, bostadsmöjligheten och näringslivets fortsatta utveckling är viktigt. 230 miljarder är mycket pengar, men det rör sig om en tid på 19-20 år och då är det inte så mycket pengar utslagen på tid. Inom Linköpings kommun ser vi vilken otrolig betydelse järnvägen har haft och kommer att ha. Det kortar pendlingsavstånden och öppnar upp för ett större område att agera i, säger Kristina Edlund (s), kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun.

– Det viktigaste är rörligheten och attraktiviteten på platsen. Det räcker inte enbart med en station. Det krävs mer..titta på det som redan finns och skapa nya platser. Det som redan finns är betydligt mer än det som ska byggas. Det måste vara en helhetssyn och vi måste ha ett regeringssystem som vågar, säger Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd.

Slutligen hur kan man då övertyga de kritiska HG Wessberg?
– Jag tror att en debatt är hälsosam och jag tycker att det ska man bemöta genom att både tala om det nya perspektivet och ta hand om det befintliga systemet. Gör vi ingenting så slutar tågen att gå! Så enkelt är det, avslutar HG Wessberg.

Bild från vänster: Johan  Trouvé, Kristina Edlund, Susanne Rikardsson och HG Wessberg.

Intervju med HG Wessberg följer här:

Här kan du se sändningen från seminariet:

Första av fyra Öresundssamtal: Utmaningar och tillväxtmöjligheter

IMG_1350Ove Ullerup Danmarks ambassadör i Sverige ger sin syn på de utmaningar som Öresundsregionen står inför:

Sverige är den näst största exportmarknaden för Danmark. Sverige ligger på en femteplats i Danmark. Våra ekonomiska tillväxtmotorer är viktiga och där har Greater Copenhagen en stor roll. Vi är beroende av varandra och vi behöver samarbeta. Vi har ett flykting- och integrationsproblem som inte är så lätt att lösa. Vi har en svår situation mellan svenska och danska regeringen, men båda två har som vision att vi måste tillbaka till ett gränslöst Norden.

Annika Roman och Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Annika Roman och Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad:
När man i Danmark tog den nationella Hovedstadsstrategin välkomnades denna, men nu efterlyser vi en strategi för vår skånska region, där man river den administrativa gränsen och tänker över nationsgränserna. Det finns något diffust, en mental barriär som inte låter oss tänka vidare när vi kommer till nationsgränsen. Som exempel kan nämnas arbetsmarknaden där vi behöver bredda synsättet.

Annika Roman (mp) vice ordförande, Helsingborgs stad:
Jag är inte mig själv nock. Vi i Helsingborg måste åka över till Själland och tala med danskarna och vi måste kunna kommunicera med Stockholm kring det vi har här. Trots gränshinder måste vi bygga de kulturella broarna och det viktigast är att vi gör det på nationell nivå.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad:
På skånska arenan har vi hittar ett samarbete där vi inte ställer saker och ting i motsatser till varandra utan ser varje del för sig som ett behov, avslutar Katrin.

Hej Digitalt! Hur öka takten på Sveriges digitalisering?

– Vi vill driva på digitaliseringstakten och det här är vårt tredje år, säger Beata Wickbom som inledning till dagens seminarium från Hej digitalt!

Hej Digitalt! Almedalen
Hej Digitalt! Almedalen

Sverige har tappat digitaliseringsfart. Men vi har ett samhälle där digitalisering är en förutsättning för utvecklingen, så hur kan tempot trappas upp igen?

Det är många som deltar på Hej Digitalts diskussionsseminarium denna måndagsmorgon och intresset i gruppdiskussionerna är stort. Att mäta hur myndigheter, offentlig sektor och företag lyckas i sina digitala satsningar är inte alltid självklart, vilket blir tydligt under detta forum. Morgonen ägnas åt att finna nyckeltal som kan göra de digitala satsningarna mätbara.

– Vi måste öka tilliten och våga prova på saker och samtidigt ta del av den forskning som redan finns för att ta oss framåt, säger Lisa Lindström, vd och grundare av Doberman.

Idag finns ofta en stor entusiasm när det gäller digital satsning, men det sker ofta med en underinvesterad kapacitet, menar Sara Öhrvall, seniorkonsult & styrelseproffs på MindMill Network. Sara poängterar också att satsningar tenderar att rinna ut i sanden om man inte kan mäta insatserna.

Så hur kan då mätningar göras?
– Ett nyckeltal är att mäta hur många innovationsupphandlingar som görs inom kommuner och myndigheter. Det är ett bra mätetal som vi kan ha med oss framåt, säger Lena Miranda, vd, Mjärdevi Science Park.

Att just få in mätinstrument i en organisation är något Carl Rydh, internetkoordinator inom Helsingborgs stad funderat mycket på.
– Det som vi brukar prata om är att våga prova. Bara det är ibland ett stort steg. Jag är rädd att om vi börjar med fokus på mätetal så kan vi låsa oss och kanske inte våga. Jag ser hellre att vi vågar och drar igång, därefter kommer mätetalen utkristalliseras på ett mer naturligt sätt. Jag tror absolut att vi kan mäta digitalisering, men vi vet inte alltid vad vi ska mäta förrän vi är ingång och det måste vi acceptera. Så steg ett är att vi måste Våga!, avslutar Carl Rydh.

Publiken fick så klart tycka till i diskussionsforumet och här kom många kommentarer kring mätning och konkreta nyckeltal inom digitaliseringen. Som exempel kan nämnas att det kan mätas den tid som det tar att söka bygglov, där minskad behandlingstid kan vara ett mätetal.

Som en viktig förutsättning påtalades också samspelet mellan styrelse och organisation, mellan styrande och medarbetare. ALLA måste vara med annars får vi slagsida och takten avmattas och de insatser som görs riskerar att inte få det fokus som behövs. En tydlig vision framåt var också något som påtalades för att kunna skapa relevanta mätetal.

– Myndigheter och politikerna måste våga, för den handlar om en kulturförändring. Vi måste börja hylla en minister som vågar ha en ”lärobudget”. Vi vet inte just nu hur mycket det kostar, vi behöver testa lite först, säger Lisa Lindström, vd & grundare, Doberman.

Så var ska tyngdpunkten läggas för att öka digitaliseringstakten?

Carl Rydh , internetkoordinator Helsingborgs stad

Enligt Helsingborgs stads internetkoordinator Carl Rydh så är den digitala mognaden inte här på ett naturligt sätt än. Han menar att vi behöver ta in det digitala tänket tydligt i våra strategier för att sen så småningom kunna ta steget ut och se det som en naturlig del i vårt arbete ovasett område. Att på ett naturligt sätt jobba digitalt kommer att ta tid men vi måste hela tiden sträva dit, menar Carl Rydh.