Alla inlägg av Mattias Axelsson

Fastighetsägarna kidnappar ordet ”social bostadspolitik”

Det har aldrig anordnats så många seminarier om bostadspolitik i Almedalen som i år. Fastighetsbranschen anordnar merparten av dessa i form av bl.a. Business Arena och olika fastighetsägare. Vi har varit på flera av dessa under måndagen och har försökt, utifrån vår syn på bostadspolitik, analysera hur fastighetsägarna tänker. Vi har dragit en viktig slutsats – fastighetsägare vill ta ordet ”social bostadspolitik” och fylla det med ett innehåll som passar deras syften.

Veidekke satsar stort Almedalen och hade under måndagen ett seminarium där deras rapport ”Fra leie til eie” (Från hyra till ägande) presenterades. Syftet med rapporten är att (för att använda Veidekkes egna ord) ”lägga grunden till en ny social bostadspolitik”. Vi menar att rapporten lägger grunden för en offensiv från fastighetsägarbranschen som syftar till att kidnappa ordet ”social bostadspolitik” och fylla det med nytt innehåll.

Fullskärmsinfångning 2015-06-29 220134

Presentationen börjar med att konstatera att bostadspolitiken genomgick ett radikalt systemskifte i början på 90-talet – från en offentlig till privat. Det som därmed hände var att byggandet av hyresrätter radikalt minskade. Dock presenteras detta av Veidekke helt utan någon form av systemkritik. Förändringarna sätts inte i något sammanhang och problematiseras inte.

Förändringen av politiken under 90-talet var resultatet av en kraftig ideologisk offensiv från näringsliv och den politiska högern. Det var inte bara bostadspolitiken som förändrades, även den ekonomiska politiken.

När Veidekke ska presentera sin reformagenda börjar man med ”Politiken måste åter kliva in på banan” vilket kan upplevas som progressivt men fortsättningen har ett tydligt fastighetsägarperspektiv:

Politiken måste åter kliva in på banan men om den förr hade till syfte att sätta marknaden ur spel bör den nu ha till syfte att få den att fungera.

Här visar Veidekke sin tydliga ideologiska ståndpunkt. Syftet med bostadspolitiken har aldrig varit att ”sätta marknaden ur spel” – syftet har varit att reglera den (t.ex. med hjälp av bruksvärdeshyra). När Veidekke skriver att de vill ha en fungerande marknad handlar om mer avregleringar och mer makt åt fastighetsägare.

En politik för en fungerande marknad måste bygga på konsumenternas preferenser.

Bostadspolitiken ska vara marknadsdriven – medborgaren/de boende blir ”konsumenter”. Det handlar om varor som ska köpas och säljas, inte bostaden som en mänsklig rättighet. ”Social bostadspolitik” i Veidekkes tappning är inte det som vi menar är ”social bostadspolitik”. Vad det i grunden handlar om att fastighetsägarbranschen, med Veidekke i spetsen, vill förändra den allmänna uppfattningen om vad social bostadspolitik är.

”Social bostadspolitik” låter progressivt och t.o.m. lite vänster. Egentligen handlar det om att fastighetsägarna vill förändra systemet till sin egen fördel och kunna maximera vinsten. Och det är inte bara Veidekke.

Vi kan se hur fler och fler fastighetsägare – både i Almedalen och utanför – använder ordet. En enkel google-sökning på ordet visar att det främst är HSB, Fastighetsmäklarförbundet, Fastighetsägare, Fastighetsnytt och liknande grupper som börjat använda ordet.

”Social bostadspolitik” är för viktigt för att låta fastighetsägarna ta monopol på begreppet.

Alla ska kunna bo kvar 

(Citaten är hämtade ur Veidekkes rapport ”Fra leie til eie”)

Vem får prata bostadspolitik i Almedalen?

Bostadspolitiken tar mer plats än någonsin i Almedalen. Över 300 seminarier om bostadspolitik och stadsutveckling anordnas och hundratals paneldeltagare kommer till Gotland. Här träffas politiker, byggare, tjänstpersoner, akademiker och journalister. Dock är det ett perspektiv som saknas enligt organisationen Alla ska kunna bo kvar.

– Vi har gått igenom samtliga seminarier under Almedalen 2015 som på något sätt handlar om bostadspolitik eller stadsutveckling. Paneldeltagarna har sedan kategoriserats efter den beskrivning som står i programmet – t.ex. “politiker”, “politisk tjänsteperson”, “arkitekter”, “fastighetsägare”, säger Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar.

Resultatet av undersökningen är att av samtliga deltagare på seminarier om bostadspolitik är 151 politiker, 111 representanter för fastighetsägare, 89 politiska tjänstepersoner, 38 arkitekter, 38 byggare, 9 personer från Hyresgästföreningen, 5 representanter för studentorganisationer, 3 representanter för ideella organisationer och bara 2 boenderepresentanter.

Ett exempel på hur fördelningen ser ut är seminariet “Hur lyfter man ett nedgånget bostadsområde?” som anordnas på BuisnessArena där man diskuterar hur stadsdelen Gränby i Uppsala renoveras utifrån “social hållbarhet”. Paneldeltagare är Rikshems VD, 4:e AP-fondens VD och ordförande för AMF Fastigheter.

Gränby i Uppsala
Gränby i Uppsala. Foto: Åse Richard.

Åse Richard är boende i området Gränby och en av endast två boenderepresentanter i Almedalen (dock på ett annat seminarium). Hon är irriterad på hur Rikshem tänker:

– Det är symptomatiskt för den bostadspolitiska debatten. Debatten förs ovanifrån och utan att de som faktiskt berörs – de boende – får vara med i diskussionen.

Daniel Carlenfors från Alla ska kunna bo kvar säger:

– Det är ett stort problem att det är elitmänniskor som diskuterar i bostadspolitik i Almedalen. Det demokratiska samtalet dör när människor som problematiken berör exkluderas från samtalet.

Daniel Carlenfors (Alla ska kunna bo kvar)
Daniel Carlenfors – ordförande för Alla ska kunna bo kvar