Alla inlägg av norbergmia

Almedalsbladet räddar Almedalen

För de allra flesta som är här på Gotland innebär Almedalen en grym möjlighet att inhämta ny information och kunskap. De allra flesta är publik och bara en mindre skara agerar föreläsare, paneldeltagare, ansvarig politiker eller expert. För de allra flesta innebär Almedalen att lyssna, lyssna och lyssna. 

Jag vill därför rikta ett tack till Almedalsbladet som ger oss, de allra flesta som mest lyssnar, en möjlighet att dela med oss av tankar, åsikter och reflektioner. Förhoppningsvis kan denna sajt även möjliggöra för de allra allra flesta som inte har möjlighet, tid, pengar eller tillräcklig information för att kunna delta på plats en chans att ta del av deltagares erfarenheter av veckan och bidra med sitt perspektiv. För även om Almedalsveckan är fylld av många olika aktörer så är det enormt många röster som saknas!

Vart är MÄNNEN? 

Dag fyra för min del i Almedalen och jag har hunnit med flera givande seminarier om folkhälsa, mångfald, jämställdhet, inkludering och social hållbarhet. Det har handlat om skolan, kultursektorn, näringslivet, offentlig förvaltning osv och vid samtliga seminarium har jag än en gång förundrats- vart är männen? Hur kommer det sig att de allra allra flesta i publiken är kvinnor?

Min kollega däremot som besökt seminarier kring trygghet, brott och säkerhet vittnar om en övervägande majoritet män både på scen och i publiken? 

Har vi inte kommit längre undrar jag? Vilka föreställningar har vi av manlig/kvinnlig kompetens och intressen? Hur kan vi sluta reproducera dessa? Vad är min roll i detta? 

Jag har fyllt min resväska med ny kunskap, inspiration samt en viss frustration och ökad insikt om hur vårt samhälle har så mycket kvar att arbeta med för att bli jämlikt, jämställt, öppet och inkluderande!  

Demokratiministern uppmanade på ett seminarium med Rättviseförmedlingen ”Städa där du står och våga tjafsa lite”.


Ska bli!