Etikettarkiv: #almedalen

Vi möter framtidens äldreomsorg

Idag har jag varit med på en väldigt intressant frukost tillsammans med Vårdföretagarna, där vi diskuterade framtidsutmaningar inom äldreomsorgen. Fem viktiga trender står i fokus för framtiden, där bland annat den demografiska utvecklingen, välfärdsteknologin och synen på yrket spelar roll. Flera spännande vinklingar kom med i samtalet. Jag kan konstatera att vi tillsammans är helt överens om utmaningarna och har ett stort fokus på att välfärdsteknologin behöver fortsätta utvecklas, innovationskompetensen öka och att hemvården är ett av våra stora utvecklingsområden.

Tillsammans med ett antal kollegor i landet har jag intervjuats av Trendie i en undersökning och omvärldsanalys de gjort på uppdrag av Vårdföretagarna.

Utmaningarna vi står inför är bland annat att skapa förutsättningar för äldre att bo i rätt bostad. Helsingborg är väl tillgodosett med trygghetsbostäder, nu arbetar vi med nästa intressanta utvecklinsprojekt tillsamman med vårt bostadsbolag Helsingborgshem – ”smarta bostäder”.

Det finns ett par områden jag tycker debatten missar vad gäller välfärdsteknologin, att den är kvalitetshöjande och att våra system för finansiering både lokalt, nationellt och regionalt behöver uppmuntra och anpassas till en ökad digitalisering. Interna fördelningsnycklar är också kraftfulla instrument för att rikta fokus på välfärdsteknologins utveckling.

Handen på hjärtat – låt oss nu ta med den kunskap och erfarenhet av digital utveckling de flesta av oss har i våra privatliv in på yrkesarenan, utreda mindre och införa mer. Det krävs mod att gå från vår utredningskultur och att möta leverantörer och aktörer i olika testbeds*, upphandlingar mm. Låt oss hjälpa varandra att utveckla det modet, innovationshastigheten och välfärdsteknologin.

Vår egen omvärldsbevakning tangerar i ämnet. Under 2015 fångade våra omvärldsanalytiker fokusområden som idag och speciellt i framtiden kommer att vara påverkande för omsorgen. Där vi kan se att vårt arbete redan idag är i rätt riktning för områden för digitaliseringens möjligheter, sjukvården flyttar ut och attraktiv arbetsgivare. Det känns bra att vara på rätt spår. http://vof.helsingborg.se/nyheter/ratt-riktning-for-framtiden/

Författare: Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, Helsingborgs stad.

* http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02225/Testbadd-for-aldreomsorgen-i-Malmo-stad1/

Annonser

Min första dag på Almedalen

Nu med trötta fötter kan jag summer första hela dagen av årets Almedalsvecka. En bra dag med spännande och varierat innehåll.

Det som jag framförallt tar med mig hem från idag är från ”hur påverkar självkörande bilar samhällsbygget”. Volvo Cars var arrangör med deltagande både från VD, Trafikverkets GD Lena Erixon, Göran Cars KTH, Sara Öhrvall från Mindmill m.fl.

Seminariet belyste två delar av framtidens möjligheter. Dels bilar med ”autopilot”, alltså att vi kan släppa ratten och ägna oss åt annat under bilresan. Och dels med självkörande bilar. När det gäller bilar med ”autopilot” kommer jag kunna åka mellan jobbet och där jag bor och göra annat på vägen. Härliga tanke, jag sparar helt enkelt läsandet av min morgontidning till bilresan istället för att läsa till frukost.

När det gäller de självkörande bilarna ger det helt nya perspektiv när vi planerar framtidens stad. De kommer fungera nästan som taxi utan förare. Jag har inte min egen bil utan beställer fram en bil när jag behöver den. Det innebär att en bil istället för att användas en mycket kort tid av dygnet kan användas kanske upp mot 80% genom att vi är många som använder samma bil. Behovet av parkeringsplatser kommer att minska. Tänk vad vi kan göra på parkeringsplatserna istället. Bygga hus, parker, lekplatser och så vidare. Vilken härlig framtid!

Jag har också så klart varit på seminarier om infrastruktur, East Sweden hade en härlig manifestation för Ostlänken med ledande politiker från alla berörda kommuner. Kul att se och intressant att höra. Under tisdagen har vi flera spännande saker i Öresundshuset. Missa inte det!

Renée Mohlkert
Utvecklingsdirektör Helsingborgs stad

Maktfrisyrer

frisyrermaktHur mycket av makten sitter egentligen i frisyren? Vi kan bara fantisera, men alla kan nog hålla med om att frisyren är viktig och en stor del av personligheten, både officiellt och privat. En yrkesutbildad frisör är därmed också en viktig del av politiken. Vårt budskap är att alla yrkes-utbildningar är avgörande och betydelsefulla för Sveriges välstånd och framtid. Utan yrkesutbildade talanger stannar Sverige!

Text: Fredrik Lundwall

Att välja yrkesutbildning är ett smart val för ungdomar som vill dra nytta av sin talang, som önskar jobb och förstår att det finns olika vägar för karriär och utveckling. Sedan en tid tillbaka har det blivit extra smart att välja yrkesutbildning, dels för att gymnasievalet inte begränsar möjligheten att läsa vidare på högskolan samt att efterfrågan för många yrken inom dessa områden kraftigt ökat.

Arbetsförmedlingen menar också att om man väljer något av yrkesprogrammen maximerar man sina möjligheter att få jobb. World-Skills Swedens uppdrag och mål är att höja statusen, öka intresset och kvaliteten på yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. WorldSkills Sweden har sedan årsskiftet gått in i en ny fas genom att vara en viktig del av satsningen ”Yrkesutbildningens år 2016” som Regeringen, LO och Svenskt Näringsliv sjösatt.

Expressen-TV: Musse klipper till i Almedalen!
Torsdagen den 7 juli besöker Musse Hasselvall Expressen-TV för att visa varför det behövs fler yrkes-utbildade talanger. Han kommer där att utmanas i olika yrken av representanter från svenska Yrkeslandslaget samt delta i en paneldiskussion om varför det är så viktigt att lyfta frågan om behovet av att fler yrkesutbildar sig. Och vad som händer om vi inte får fler att välja en yrkesutbildning. 7 juli 11.15–12.30 · Donners plats, H411 · Expressens bakficka · facebook.com/yrkeslandslaget · worldskills.se

Seminarium: Utan yrkesutbildning stannar Sverige
7 juli 08.30–09.30 · LOKAL: Ljusgården, Hamnplan 5 · ARRANGÖR: Worldskills Sweden och LO.

 

Debatt offentlig upphandling

 I mitten Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot från Västra Skåne, Näringsutskottet.

Debatterat om hållbarhet inom offentlig upphandling och vikten av uppföljning på seminarie arrangerat av Offentliga Affärer. 

Det blir lite märkligt när miljö och social hänsyn bryts ut som delar som är faktorer som ska diskuteras som enskilda företeelser. Istället bör användningsområdet och funktionen av det som ska åstadkommas finnas i fokus.

Det är också viktigt att ställa krav som är relevanta inom det aktuella inköpet och inte att ställa miljökrav och sociala krav som enskilda frågor utan sammanhang.

Det är viktigt att se inköp som en process och analys innan är oerhört viktigt. För att beskriva med exempel hur det kan bli fel och dyrt så valde en kommun att beställa miljövänliga däck för att vara miljövänliga. Däcken var dyrare i inköp, höll kortare tid och ” utsläppen” var +-0 jämfört med andra däck. Utgångsläget bör vara säkerhet för användningsområdet och hållbarhet och då blir resultatet säkerligen en speciell däcktyp.

Skogsnäringen frågade rymdforskningen om de kunde tillhandahålla ett filter som de behövde. Svaret blev ” det kan vi säkert men vi är inte säkra på att det är ett filter ni behöver så om ni berättar vad ni ska ha det till kan vi säkert lösa det”.

Det förhållningssättet skapar nya möjligheter precis som att inte detaljstyra det man ska köpa.

T ex kan nämnas olika bärlager vid ett vägbygge, där man istället bör beställa en väg med hållbarhet ca 30 år utifrån trafik och slitage. På så sätt kommer man också åt nya material och utvecklar bättre möjligheter och lösningar.

I debatten talade vi också uppföljning som är en väsentlig del av upphandlingen där man ser att man får det man beställer.

Här finns möjlighet att lägga in utveckling i beställningen för tex energilösningar för flerfamiljshus. Olika städer har förstått det här med uppföljning olika och i dag tog jag upp skillnaden mellan Malmö och Helsingborg, där Helsingborg ser det som en självklarhet att ha detta som en del av verksamheten. Malmö å sin sida har valt att ta in fackliga representanter som ska kontrollera företagen. Det är allvarligt och fel utifrån både att själv ha kontroll på sin verksamhet samt att det är myndigheter som granskar företag om det skulle finnas anledning och då är det strikt reglerat.

Jag är allvarligt bekymrad över det som sker i Malmö och även över regeringsproposition med ny lagstiftning om offentlig upphandling som nu ska besvaras i september och bli skarp till årsskiftet.

Publiken i dag var allt annat än begeistrad och lagrådet har varit starkt kritiskt. Mer krångel, byråkrati för företag och exkluderande av en del samt fler tvister väntar tyvärr med regeringens politik. Viktigt att läsa på reagera och agera. 

Författare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot från Västra Skåne, Näringsutskottet 

Första av fyra Öresundssamtal: Utmaningar och tillväxtmöjligheter

IMG_1350Ove Ullerup Danmarks ambassadör i Sverige ger sin syn på de utmaningar som Öresundsregionen står inför:

Sverige är den näst största exportmarknaden för Danmark. Sverige ligger på en femteplats i Danmark. Våra ekonomiska tillväxtmotorer är viktiga och där har Greater Copenhagen en stor roll. Vi är beroende av varandra och vi behöver samarbeta. Vi har ett flykting- och integrationsproblem som inte är så lätt att lösa. Vi har en svår situation mellan svenska och danska regeringen, men båda två har som vision att vi måste tillbaka till ett gränslöst Norden.

Annika Roman och Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Annika Roman och Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad:
När man i Danmark tog den nationella Hovedstadsstrategin välkomnades denna, men nu efterlyser vi en strategi för vår skånska region, där man river den administrativa gränsen och tänker över nationsgränserna. Det finns något diffust, en mental barriär som inte låter oss tänka vidare när vi kommer till nationsgränsen. Som exempel kan nämnas arbetsmarknaden där vi behöver bredda synsättet.

Annika Roman (mp) vice ordförande, Helsingborgs stad:
Jag är inte mig själv nock. Vi i Helsingborg måste åka över till Själland och tala med danskarna och vi måste kunna kommunicera med Stockholm kring det vi har här. Trots gränshinder måste vi bygga de kulturella broarna och det viktigast är att vi gör det på nationell nivå.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad:
På skånska arenan har vi hittar ett samarbete där vi inte ställer saker och ting i motsatser till varandra utan ser varje del för sig som ett behov, avslutar Katrin.

Bilden av ett miljonprogramsområde!

Bostadsområdet Drottninghög är ett otryggt och dåligt område. Säger personer som oftast inte ens varit där. Vad finns det egentligen för bilder av ett miljonprogramsområde och vad kan vi göra för att förändra den?

Just nu besöker du Almedalsbladet som är en hemsida med möjlighet att uttrycka åsikter och dela med sig av berättelser från Almedalen. Men varför skapade vi Almedalsbladet? Föregångaren och inspirationen är Drottabladet.se, en hemsida för alla oss som är en del av miljonprogrammet Drottninghög i Helsingborg.

Drottabladet skapades med syftet att synliggöra alla de aktiviteter och evenemang som pågår i området. På Drottninghög finns ett 20-tal olika aktörer med olika kommunikationskanaler och för att de boende skulle orientera sig så fick de besöka trappuppgångarna, soprummen, biblioteket, en app och flera olika hemsidor. När vi frågade de boende vilka aktiviteter som de tyckte saknades i området var det många aktiviteter som redans fanns – man visste bara inte om det!

Lösningen på detta problem blev Drottabladet.se – som startades gemensamt av verksamheterna under en förmiddag tillsammas med vår fd Internetchef Joakim Jardenberg. Men för oss handlar det om så mycket mer än att skapa en gemensam hemsida.

Drottninghög har och har haft ett oförtjänt dåligt rykte, både i media och bland andra helsingborgare. Trots att många av invånarna på Drottninghög trivs i sitt område och inte alls känner igen sig i den bilden som målas upp av andra. Men vad kan vi göra för att nå ut med invånarnas berättelser från området och påverka bilden av hela Drottninghög?

För oss blev svaret att låta alla som vill och som är del av Drottninghög berätta sin berättelse om området på Drottabladet. Verksamheterna, de boende och företagen, ja de som faktiskt har en koppling till området kan via Drottabladet göra sin röst hörd.

Vi bestämde att alla som vill får skriva på Drottabladet, det är inte Helsingborgs stad eller någon av verksamheterna som äger Drottabladet – det gör redaktörerna tillsammans. Alla redaktörer är själva ansvariga för sina egna inlägg, det finns igen redaktör som korrekturläser texterna.

För oss handlade det om att sänka trösklarna och våga testa en ny metod, det behöver inte alltid kosta så mycket. Hemsidan är byggd i gratisplattformen wordpress och marknadsförningen gör vi tillsammas.

Och precis som Drottabladet.se  så är inte Almedalsbladet bara en vanlig en hemsida – det är ett demokratiskt verktyg där just du som har en koppling till Almedalen, både på plats och digitalt, kan göra din röst hörd.

Bild1 Bild2

 

Samarbete är framtidens melodi

Under veckan i Visby ser vi på många framtidsfrågor, med ett stort fokus för just vård och omsorg. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, särskilt där vi kan hitta smarta lösningar med tekniska och digitala verktyg. Som ger kvalitet och effektivitet i omsorgen.

I arbetet för framtiden är samarbeten mellan olika aktörer den vinnande melodin. Vi kan bocka av goda samarbeten som redan nu gett resultat – tillsammans med bland annat kommuner och högskolor, och bostadsföretag och nystartarföretag i Öresundsregionen. Vi har samlat projekteten på vår blogg voffra.
http://voffra.helsingborg.se/

Ett annat riktigt gott exempel på samarbete är SKLs program ”LEDA för smartare välfärd”. Där Helsingborg tillsammans med nio andra kommuner tillsammans ska tänka klokt kring hälsa och omsorg i en digital värld.  Med syftet att ta fram ett koncept för att effektivisera arbetet med digitalisering inom alla kommuner i Sverige. Det här är ett samarbete vi verkligen ser fram emot, och vi tror att melodin är vinnande. http://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/helsingborg-bidrar-till-smartare-vaelfaerd-1450381

Författare: Kristina Olsson, kvalitetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad.