Etikettarkiv: #almedalen2016

Innovationsdiskussioner i Visby

Hur kan man få in nya lösningar av produkter som man kan kanske inte ens vet finns? Det handlar om att förändra tänket vid inköp.

Den som preciserar vad den ska köpa ner på detaljnivå efter kända fakta kommer inte att få in nya lösningar för morgondagens behov. Den som däremot beskriver sitt användningsområde för produkten och vilken funktion som ska uppnås i öppna frågor kommer att ge sina medborgare nya möjligheter med nya material, tekniska lösningar och smart användning.

Entreprenörer och företagare får upp ögonen för att deras produkter och idéer kan vara lösningen inom ett helt annan användningsområde. Det kan också vara så att lösningarna finns men att företagen är ” osynliga” tack vare det sätt man efterfrågar varor och tjänster på inom det offentliga.

Innovativ papperskorg.

En produkt som redan finna och som kan ses av den som rör sig i Visby t e x vid Donners plats är papperskorgen som känner av när den behöver tömmas och signalerar detta. Grönt, gult och rött ljus. Papperskorgen är också en ljuskälla i miljön och innebär dömde en del av en trygghet. Tips till skånska orter i ett framtids – och hållbarhetsperspektiv.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
riksdagsledamot Näringsutskottet
Skåne

Annonser

Samtal i Soffran

Välfärdsteknologin är ett hett diskussionsämne i Almedalen, inte minst för vården och omsorgen. Och vi förstår varför, det finns ju många smarta lösningar för framtidens omsorg, med digitala och tekniska lösningar som verktyg. Som är självklara för många men främmande för vissa.

För att skapa just insikt och förståelse för våra utmaningar, ny teknik och visa vilka möjligheter som finns, är vi just nu på turné med Soffran*. Vår egen samtalssoffa, där vi med inbjudna gäster diskuterar och funderar kring framtidens vård och omsorg.

Samtalen i Soffran är väldigt intressanta – med mycket klokhet om såväl dagens som framtidens omsorg. Vi har haft diskussioner om en av våra stora utmaningar framåt, där färre ska vårda fler. Vi har tänkt kreativt kring möjligheter i användandet av välfärdsteknologi – där vi ska arbeta smartare, inte snabbare. Vi har konstaterat att det blir allt fler personer med demensjukdom, ja, fler än någonsin. Och att vi behöver kompetenta medarbetare för att kunna skapa trygghet för denna och övriga målgrupper. Fler tankar från samtalen har vi samlat på vår blogg: http://voffra.helsingborg.se/samtal-i-soffran/

Vi samtalar vidare kring dessa och fler samtalsämnen under hösten, följ oss gärna på http://voffra.helsingborg.se/

*Soffran = en twist mellan soffa och bloggen voffra.

Författare: Marcus Pellinen, projektledare, vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad

Tankar ska tänjas, inte tämjas

Almedalsveckan. Redan själva ordet är starkt laddat för både belackare och anhängare. Spektakel, skanderas i ena ringhörnan. Viktig mötesplats, hävdar de som medverkar i detta minutiöst mediabevakade arrangemang.

Oavsett ståndpunkt är det svårt att inte fascineras av det faktum att denna pulserande smältdegel av politiskt präglade budskap började med en tanke hos en enda människa. Olof Palme hade givetvis ingen aning om att hans första tal på det där lastbilsflaket i Almedalsparken 1968 skulle utvecklas till ett veritabelt Klondike för Sveriges politiska partier och intresseorganisationer. Knappast såg han heller hur tanken 40 år senare skulle inspirera andra länder i världen till egna ”Almedalsveckor”. De danska politikerna till exempel genomför sin version av ”Palmedalen” på Bornholm varje sommar. Jodå, så kallade man det förr.

Olof Palmes tanke har tänjts ut till en gigantisk och smått osannolik åsiktsarena. I år räknar man in ca 3 700 arrangemang som erbjuder möjligheter till nya insikter. ”Det är omöjligt att nå ut med sitt budskap” argumenterar de som anser att det är slöseri med tid och andra resurser att vara en del av det här. Det tror jag inte alls. Även i det lilla kan banbrytande tankar födas.

På fredag den 8 juli står Helsingborg Arena & Scen som arrangör för seminariet ”Kan kulturjournalistiken bli lite sportigare och sportjournalistiken mer kulturell?”. Och nej, alla kommer inte att vara där för att lyssna på när HD:s sportchef Daniel Rooth, teaterchefen Kajsa Giertz, kulturjournalisten Anneli Dufva och moderatorn Åsa Sandell, journalist och författare, lyfter frågan om hur kulturjournalistiken ska överleva i ett allt kargare medielandskap. Men de som kommer, de kommer faktiskt att bära med sig nya tankar om framkomliga vägar mot framtiden. De blir en del av en förändringsprocess.

Allt det som vi i dag kallar Helsingborgs stad, och som vi emellanåt känner stolthet över, det började också en gång i tiden med några personers tanke att ”här kan man nog slå ner bopålarna”. Tankar ska tänjas, inte tämjas.

Ulf Dahlström
Helsingborg Arena & Scen
Press, redaktionell utveckling och externa kontakter.

jjceguxo081fo1u2vpjk
Ulf Dahlström

En hållbar tråd genom Almedalen

Det finns en allt tydligare röd tråd som löper genom en stor del av alla tusentals seminarier under Almedalsveckan. Den tråden vävs allt starkare och blir mer och mer hållbar – precis som ämnen och teman får en allt tydligare hållbarhetsprofil.

Tisdagsförmiddagen inleddes i Øresundshuset med ett spännande event på temat checklista för Sveriges nästa IT-kommun. Årets dito, Helsingborgs stad, var värd med Joakim Jardenberg som lots tillsammans med en initierad och erfaren panel. I det löpande twitterflödet under seminarietimmen uppmärksammades kommentarer från panelen om att digitaliseringen måste driva på för en hållbar utveckling. Det finns så många vinster ur hållbarhetssynpunkt med en förfinad teknik och ett bejakande av den i våra olika verksamheter. Inte minst ur ett demokratiperspektiv där delaktighet och medinflytande kan stärkas och tas till nya nivåer med hjälp av smart teknik.

Efter en paus med luftning av lokalen rullade nästa seminarium ut från perrongen. Nu om höghastighetsjärnvägar – vad får vi för pengarna? Själva poängen med att över huvud taget diskutera och plädera för ett nytt järnvägssystem för att avlasta de befintliga stambanorna tar sin ansats i just ett hållbarhetsperspektiv. Minskad klimatpåverkan genom snabbare och mer klimatsmarta personresor i landet, större möjligheter till överföring av gods från väg till järnväg osv. Diskussionen kom också att handla om de ekonomiska aspekterna där man dock var överens om vikten av att ha säkrare kalkyler och en tydlig motivering för att göra denna satsning, det största infrastrukturprojektet sedan dagens järnvägsnät drogs genom landet för 150 år sedan.

För min egen del har eftermiddagen sedan handlat om att nätverka och samla intryck, inspiration och fakta inför ett par event under onsdagen där jag kommer att medverka. Det första handlar om att tillsammans med en rad kända politiker ställa VD:ar för en rad ännu mer kända stora företag mot väggen. En rolig idé som Hagainitiativet och 2050.se står bakom där politiker för en gångs skull själva får ställa frågorna och nu grilla företagsledningen för några av våra främsta spjutspetsföretag i klimatfrågor. På min lott föll, liksom för nya miljöministern Karolina Skog (MP), att rikta frågor till Coca Cola, Preem, Löfbergs och Fortum Värme medan exempelvis civilutskottets ordförande, Caroline Szyber (KD), kommer att pressa Siemens, Stena Recycling och Folksam. Hagainitiativets affärside är att lyfta fram och jobba med heta företag som tagit rejäla kliv och går före i klimatarbetet. Hållbarhetstemat är starkt inom näringslivet där man nu trycker på för att få politiken att skynda på arbetet. Spännande!

Under ett annat seminarium, arrangerat av TCO, är jag inbjuden att i ett panelsamtal berätta om Helsingborgs framgångsrika arbete med hållbar upphandling. Det som varit vårt framgångsrecept, och som rönt stor uppmärksamhet inom upphandlingssektorn, är vårt fokus på att följa upp de krav vi ställer vid upphandlingar på exempelvis miljö och socialt ansvar. Att ställa krav är enkelt men att följa upp och veta att kraven uppfylls är svårare och negligeras av alltför många inom den offentliga sektorn. Här ligger vi långt framme och noterbart är det stora engagemang som väldigt många företag visar, med en hög ambition om att göra rätt och bidra till en hållbar utveckling. Om detta ska jag samtala med företrädare för bl a Stockholm och Göteborg.

Det hade varit intressant och glädjande om partiledartalen den här veckan hade kretsat kring samma hållbarhetstema. Låt oss summera när veckan är över. Får vi än en gång konstatera att näringslivet otåligt förväntar sig mer av leverans från politiken? Eller får vi klara signaler kring vad våra politiska ledare vill göra för en starkare och mer hållbar tråd i samhällsbygget?

Lars Thunberg (KD)
Kommunalråd Helsingborg

Foto: Ola Wiklund

Vad gör Helsingborgs inköpschef i Almedalen?

Jag deltar i ett seminarium om hur upphandling kan användas för att nå målen i Agenda 2030 (se t.ex. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/). Seminariet heter ”Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling.

Vad är ditt mål med att medverka i det?
Jag har som mål att berätta om Helsingborgs arbete med att integrera hållbarhetsfrågorna i inköps- och upphandlingsprocessen. Från SLF samverkar vi mycket med Miljöförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen, vi delar på flera tjänster och har börjat bygga upp en modell som vi ser ger bra effekt

Vilka hoppas du se i publiken?
Det vore förstås skoj att se många som inte normalt lyssnar till seminarier om hållbar upphandling, då gärna beslutsfattare från kommuner.

Vad hoppas du att seminariet kommer leda till?
Att många får upp ögonen för vårt arbete i Helsingborg, samt att många inser att detta inte alls handlar om juridik.

Var och när sker seminariet?
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37705?redir=%23eidx_3
6/7 2016 12:00 – 13:00
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E30
För oss i Helsingborg handlar det om att ha ett strukturerat arbetssätt för hållbarhetsfrågorna, att knyta samman oss med miljöförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen så att vi nyttjar varandras kompetenser, säger Henrik Karlsson.

Etableringen på arbetsmarknaden är en av Helsingborgs största utmaningar

Det är svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden och få ett första jobb. Allra svårast är det för nya helsingborgare och unga som saknar gymnasieutbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. För unga är det en förutsättning för att bli vuxen och kunna flytta hemifrån och för nya helsingborgare att komma in i det svenska samhället.

Skåne har högre arbetslöshet än rikssnittet. Därtill har Helsingborg en högre arbetslöshet än skånesnittet. Helsingborg står helt klart inför stora utmaningar. För att nyanlända snabbare ska komma i arbete har stadens nämnder fått i uppdrag att ta fram praktikpraktikplatser och utveckla arbetsplatsförlagd och integrerad utbildning inom sina verksamheter, och på så sätt förenkla och påskynda etableringsstiden.

Arbetsförmedlingen har idag ett centralt ansvar för att minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Sedan december 2010 tog Arbetsförmedlingen dessutom över ansvaret för etableringen av nyanlända. Ett uppdrag som handlar om att ge nyanlända rätt redskap för att så snabbt som möjligt lära sig svenska och komma i jobb och egen försörjning.

Det finns flera anledningar till varför man skulle låta staden ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar. Dels på grund av att kommunerna är försörjningsansvariga för sina invånare, dels eftersom stadens egna insatser för att få människor i arbete och egen försörjning har visat på goda resultat. Med en nära koppling till det lokala näringslivet ökar dessutom chanserna till en bättre matchning utifrån arbetsmarknadens behov. Därför kommer arbetsmarknadsnämnden tillskriva regeringen om att Helsingborg blir pilotkommun för att ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar.

De praktiska programmen på gymnasiet har stora möjligheter att matcha eleverna mot den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden, då det inom flera områden finns stora behov av rekrytering i de mer praktiska yrkesgrupperna. Men då krävs det att utbildningen är utformad utifrån de behov som finns på den lokala arbetsmarknaden, eftersom behoven ofta är specifika och framförallt varierade beroende på var i landet man befinner sig. För att kunna kartlägga hur läget ser ut på den lokala arbetsmarknaden har Arbetsmarknadsförvaltningen fått i uppdrag att arbeta med tvärsektoriella branschråd. tillsammans med Skol- och fritidsförvaltningen, enheten för näringsliv och destination samt det lokala näringslivet att arbeta med tvärsektoriella branschråd.

Det här är tre av flera förslag som Blågröna Helsingborg la i samband med budgeten för 2017 för att korta etableringsstiden och för att fler helsingborgare ska ha ett jobb att gå till. Att fler kommer i arbete är viktigt för den enskilda individen men också för att fler ska vara med och bidra till Helsingborgs gemensamma välfärd.

Anna Jähnke (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande i Helsingborg

Möjligheter för utveckling för hållbart samhälle- inte minst för bruksorter

Under rubriken ” Hållbarhet – ger nya samarbeten och affärsmodeller” har jag medverkat i paneldebatt om möjligheter för utveckling för hållbart samhälle. Inte minst för bruksorter. Underrubriken löd Hur ser vår århundrades bruksort ut?

I panelen deltog Vinnova, Tillväxtverket, Hela Sverige ska leva, företagare, kommuntjänsteman och jag själv med politisk roll riks med perspektiv på bruksorten Bjuv som är en del av familjen Helsingborg.

En kommun som har en spetsindustri behöver utveckla flera ben att stå på. Det behövs en mix av olika företag i olika storlekar. Småföretagande är lokalt och är kittet i samhället över låg- och högkonjunktur. Större bolag är internationella och behöver förutsättningar av kompetens och geografi och tillväxtkraft, för deras förutsättningar spelar roll.

Skoltraditioner och synen på utbildning behöver förändras då det inte längre är enkelt att hitta ett jobb som det går att cykla till efter åk 9 alternativt gymnasiet. Den resan startar redan i förskolan med kreativt innehåll för att få barnen att växa i såväl självförtroende som uppgifter med detta. Då får vi kreativa individer som navigerar väl med i en föränderlig värld.

I förra veckan tillbringade jag en dag med en landskapsarkitekt och vi åkte runt i de tre kommundelarna Billesholm, Bjuv och Ekeby och tittade på miljöer. Det är oerhört nyttigt att få ett utanförperspektiv på den egna orten. Det ger nya synsätt och är därför en viktig ingrediens för att utveckla samhället.

Till detta kommer politiskt ledarskap som går från förvaltning till utvecklingskraft. Det kräver mod och passion och det kräver tydliga körorder till förvaltningen som får mandat att förändra. I detta ligger också att skapa ett stort mått av socialt kapital genom medborgardialoger. Förändringar kostar inte i alla delar pengar utan handlar mycket att tänka annorlunda mot gårdagen. Ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv och organisationer, nyttja det geografiska läget. Nordvästra Skåne har en stor utvecklingspotential med olikheter som i sin helhet ska ge framgång.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
riksdagsledamot Västra Skåne