Etikettarkiv: #almedalsbladet

Vi möter framtidens äldreomsorg

Idag har jag varit med på en väldigt intressant frukost tillsammans med Vårdföretagarna, där vi diskuterade framtidsutmaningar inom äldreomsorgen. Fem viktiga trender står i fokus för framtiden, där bland annat den demografiska utvecklingen, välfärdsteknologin och synen på yrket spelar roll. Flera spännande vinklingar kom med i samtalet. Jag kan konstatera att vi tillsammans är helt överens om utmaningarna och har ett stort fokus på att välfärdsteknologin behöver fortsätta utvecklas, innovationskompetensen öka och att hemvården är ett av våra stora utvecklingsområden.

Tillsammans med ett antal kollegor i landet har jag intervjuats av Trendie i en undersökning och omvärldsanalys de gjort på uppdrag av Vårdföretagarna.

Utmaningarna vi står inför är bland annat att skapa förutsättningar för äldre att bo i rätt bostad. Helsingborg är väl tillgodosett med trygghetsbostäder, nu arbetar vi med nästa intressanta utvecklinsprojekt tillsamman med vårt bostadsbolag Helsingborgshem – ”smarta bostäder”.

Det finns ett par områden jag tycker debatten missar vad gäller välfärdsteknologin, att den är kvalitetshöjande och att våra system för finansiering både lokalt, nationellt och regionalt behöver uppmuntra och anpassas till en ökad digitalisering. Interna fördelningsnycklar är också kraftfulla instrument för att rikta fokus på välfärdsteknologins utveckling.

Handen på hjärtat – låt oss nu ta med den kunskap och erfarenhet av digital utveckling de flesta av oss har i våra privatliv in på yrkesarenan, utreda mindre och införa mer. Det krävs mod att gå från vår utredningskultur och att möta leverantörer och aktörer i olika testbeds*, upphandlingar mm. Låt oss hjälpa varandra att utveckla det modet, innovationshastigheten och välfärdsteknologin.

Vår egen omvärldsbevakning tangerar i ämnet. Under 2015 fångade våra omvärldsanalytiker fokusområden som idag och speciellt i framtiden kommer att vara påverkande för omsorgen. Där vi kan se att vårt arbete redan idag är i rätt riktning för områden för digitaliseringens möjligheter, sjukvården flyttar ut och attraktiv arbetsgivare. Det känns bra att vara på rätt spår. http://vof.helsingborg.se/nyheter/ratt-riktning-for-framtiden/

Författare: Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, Helsingborgs stad.

* http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02225/Testbadd-for-aldreomsorgen-i-Malmo-stad1/

Min första dag på Almedalen

Nu med trötta fötter kan jag summer första hela dagen av årets Almedalsvecka. En bra dag med spännande och varierat innehåll.

Det som jag framförallt tar med mig hem från idag är från ”hur påverkar självkörande bilar samhällsbygget”. Volvo Cars var arrangör med deltagande både från VD, Trafikverkets GD Lena Erixon, Göran Cars KTH, Sara Öhrvall från Mindmill m.fl.

Seminariet belyste två delar av framtidens möjligheter. Dels bilar med ”autopilot”, alltså att vi kan släppa ratten och ägna oss åt annat under bilresan. Och dels med självkörande bilar. När det gäller bilar med ”autopilot” kommer jag kunna åka mellan jobbet och där jag bor och göra annat på vägen. Härliga tanke, jag sparar helt enkelt läsandet av min morgontidning till bilresan istället för att läsa till frukost.

När det gäller de självkörande bilarna ger det helt nya perspektiv när vi planerar framtidens stad. De kommer fungera nästan som taxi utan förare. Jag har inte min egen bil utan beställer fram en bil när jag behöver den. Det innebär att en bil istället för att användas en mycket kort tid av dygnet kan användas kanske upp mot 80% genom att vi är många som använder samma bil. Behovet av parkeringsplatser kommer att minska. Tänk vad vi kan göra på parkeringsplatserna istället. Bygga hus, parker, lekplatser och så vidare. Vilken härlig framtid!

Jag har också så klart varit på seminarier om infrastruktur, East Sweden hade en härlig manifestation för Ostlänken med ledande politiker från alla berörda kommuner. Kul att se och intressant att höra. Under tisdagen har vi flera spännande saker i Öresundshuset. Missa inte det!

Renée Mohlkert
Utvecklingsdirektör Helsingborgs stad

Debatt offentlig upphandling

 I mitten Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot från Västra Skåne, Näringsutskottet.

Debatterat om hållbarhet inom offentlig upphandling och vikten av uppföljning på seminarie arrangerat av Offentliga Affärer. 

Det blir lite märkligt när miljö och social hänsyn bryts ut som delar som är faktorer som ska diskuteras som enskilda företeelser. Istället bör användningsområdet och funktionen av det som ska åstadkommas finnas i fokus.

Det är också viktigt att ställa krav som är relevanta inom det aktuella inköpet och inte att ställa miljökrav och sociala krav som enskilda frågor utan sammanhang.

Det är viktigt att se inköp som en process och analys innan är oerhört viktigt. För att beskriva med exempel hur det kan bli fel och dyrt så valde en kommun att beställa miljövänliga däck för att vara miljövänliga. Däcken var dyrare i inköp, höll kortare tid och ” utsläppen” var +-0 jämfört med andra däck. Utgångsläget bör vara säkerhet för användningsområdet och hållbarhet och då blir resultatet säkerligen en speciell däcktyp.

Skogsnäringen frågade rymdforskningen om de kunde tillhandahålla ett filter som de behövde. Svaret blev ” det kan vi säkert men vi är inte säkra på att det är ett filter ni behöver så om ni berättar vad ni ska ha det till kan vi säkert lösa det”.

Det förhållningssättet skapar nya möjligheter precis som att inte detaljstyra det man ska köpa.

T ex kan nämnas olika bärlager vid ett vägbygge, där man istället bör beställa en väg med hållbarhet ca 30 år utifrån trafik och slitage. På så sätt kommer man också åt nya material och utvecklar bättre möjligheter och lösningar.

I debatten talade vi också uppföljning som är en väsentlig del av upphandlingen där man ser att man får det man beställer.

Här finns möjlighet att lägga in utveckling i beställningen för tex energilösningar för flerfamiljshus. Olika städer har förstått det här med uppföljning olika och i dag tog jag upp skillnaden mellan Malmö och Helsingborg, där Helsingborg ser det som en självklarhet att ha detta som en del av verksamheten. Malmö å sin sida har valt att ta in fackliga representanter som ska kontrollera företagen. Det är allvarligt och fel utifrån både att själv ha kontroll på sin verksamhet samt att det är myndigheter som granskar företag om det skulle finnas anledning och då är det strikt reglerat.

Jag är allvarligt bekymrad över det som sker i Malmö och även över regeringsproposition med ny lagstiftning om offentlig upphandling som nu ska besvaras i september och bli skarp till årsskiftet.

Publiken i dag var allt annat än begeistrad och lagrådet har varit starkt kritiskt. Mer krångel, byråkrati för företag och exkluderande av en del samt fler tvister väntar tyvärr med regeringens politik. Viktigt att läsa på reagera och agera. 

Författare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot från Västra Skåne, Näringsutskottet 

Bilden av ett miljonprogramsområde!

Bostadsområdet Drottninghög är ett otryggt och dåligt område. Säger personer som oftast inte ens varit där. Vad finns det egentligen för bilder av ett miljonprogramsområde och vad kan vi göra för att förändra den?

Just nu besöker du Almedalsbladet som är en hemsida med möjlighet att uttrycka åsikter och dela med sig av berättelser från Almedalen. Men varför skapade vi Almedalsbladet? Föregångaren och inspirationen är Drottabladet.se, en hemsida för alla oss som är en del av miljonprogrammet Drottninghög i Helsingborg.

Drottabladet skapades med syftet att synliggöra alla de aktiviteter och evenemang som pågår i området. På Drottninghög finns ett 20-tal olika aktörer med olika kommunikationskanaler och för att de boende skulle orientera sig så fick de besöka trappuppgångarna, soprummen, biblioteket, en app och flera olika hemsidor. När vi frågade de boende vilka aktiviteter som de tyckte saknades i området var det många aktiviteter som redans fanns – man visste bara inte om det!

Lösningen på detta problem blev Drottabladet.se – som startades gemensamt av verksamheterna under en förmiddag tillsammas med vår fd Internetchef Joakim Jardenberg. Men för oss handlar det om så mycket mer än att skapa en gemensam hemsida.

Drottninghög har och har haft ett oförtjänt dåligt rykte, både i media och bland andra helsingborgare. Trots att många av invånarna på Drottninghög trivs i sitt område och inte alls känner igen sig i den bilden som målas upp av andra. Men vad kan vi göra för att nå ut med invånarnas berättelser från området och påverka bilden av hela Drottninghög?

För oss blev svaret att låta alla som vill och som är del av Drottninghög berätta sin berättelse om området på Drottabladet. Verksamheterna, de boende och företagen, ja de som faktiskt har en koppling till området kan via Drottabladet göra sin röst hörd.

Vi bestämde att alla som vill får skriva på Drottabladet, det är inte Helsingborgs stad eller någon av verksamheterna som äger Drottabladet – det gör redaktörerna tillsammans. Alla redaktörer är själva ansvariga för sina egna inlägg, det finns igen redaktör som korrekturläser texterna.

För oss handlade det om att sänka trösklarna och våga testa en ny metod, det behöver inte alltid kosta så mycket. Hemsidan är byggd i gratisplattformen wordpress och marknadsförningen gör vi tillsammas.

Och precis som Drottabladet.se  så är inte Almedalsbladet bara en vanlig en hemsida – det är ett demokratiskt verktyg där just du som har en koppling till Almedalen, både på plats och digitalt, kan göra din röst hörd.

Bild1 Bild2

 

Hej Digitalt! Hur öka takten på Sveriges digitalisering?

– Vi vill driva på digitaliseringstakten och det här är vårt tredje år, säger Beata Wickbom som inledning till dagens seminarium från Hej digitalt!

Hej Digitalt! Almedalen
Hej Digitalt! Almedalen

Sverige har tappat digitaliseringsfart. Men vi har ett samhälle där digitalisering är en förutsättning för utvecklingen, så hur kan tempot trappas upp igen?

Det är många som deltar på Hej Digitalts diskussionsseminarium denna måndagsmorgon och intresset i gruppdiskussionerna är stort. Att mäta hur myndigheter, offentlig sektor och företag lyckas i sina digitala satsningar är inte alltid självklart, vilket blir tydligt under detta forum. Morgonen ägnas åt att finna nyckeltal som kan göra de digitala satsningarna mätbara.

– Vi måste öka tilliten och våga prova på saker och samtidigt ta del av den forskning som redan finns för att ta oss framåt, säger Lisa Lindström, vd och grundare av Doberman.

Idag finns ofta en stor entusiasm när det gäller digital satsning, men det sker ofta med en underinvesterad kapacitet, menar Sara Öhrvall, seniorkonsult & styrelseproffs på MindMill Network. Sara poängterar också att satsningar tenderar att rinna ut i sanden om man inte kan mäta insatserna.

Så hur kan då mätningar göras?
– Ett nyckeltal är att mäta hur många innovationsupphandlingar som görs inom kommuner och myndigheter. Det är ett bra mätetal som vi kan ha med oss framåt, säger Lena Miranda, vd, Mjärdevi Science Park.

Att just få in mätinstrument i en organisation är något Carl Rydh, internetkoordinator inom Helsingborgs stad funderat mycket på.
– Det som vi brukar prata om är att våga prova. Bara det är ibland ett stort steg. Jag är rädd att om vi börjar med fokus på mätetal så kan vi låsa oss och kanske inte våga. Jag ser hellre att vi vågar och drar igång, därefter kommer mätetalen utkristalliseras på ett mer naturligt sätt. Jag tror absolut att vi kan mäta digitalisering, men vi vet inte alltid vad vi ska mäta förrän vi är ingång och det måste vi acceptera. Så steg ett är att vi måste Våga!, avslutar Carl Rydh.

Publiken fick så klart tycka till i diskussionsforumet och här kom många kommentarer kring mätning och konkreta nyckeltal inom digitaliseringen. Som exempel kan nämnas att det kan mätas den tid som det tar att söka bygglov, där minskad behandlingstid kan vara ett mätetal.

Som en viktig förutsättning påtalades också samspelet mellan styrelse och organisation, mellan styrande och medarbetare. ALLA måste vara med annars får vi slagsida och takten avmattas och de insatser som görs riskerar att inte få det fokus som behövs. En tydlig vision framåt var också något som påtalades för att kunna skapa relevanta mätetal.

– Myndigheter och politikerna måste våga, för den handlar om en kulturförändring. Vi måste börja hylla en minister som vågar ha en ”lärobudget”. Vi vet inte just nu hur mycket det kostar, vi behöver testa lite först, säger Lisa Lindström, vd & grundare, Doberman.

Så var ska tyngdpunkten läggas för att öka digitaliseringstakten?

Carl Rydh , internetkoordinator Helsingborgs stad

Enligt Helsingborgs stads internetkoordinator Carl Rydh så är den digitala mognaden inte här på ett naturligt sätt än. Han menar att vi behöver ta in det digitala tänket tydligt i våra strategier för att sen så småningom kunna ta steget ut och se det som en naturlig del i vårt arbete ovasett område. Att på ett naturligt sätt jobba digitalt kommer att ta tid men vi måste hela tiden sträva dit, menar Carl Rydh.

Samarbete är framtidens melodi

Under veckan i Visby ser vi på många framtidsfrågor, med ett stort fokus för just vård och omsorg. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, särskilt där vi kan hitta smarta lösningar med tekniska och digitala verktyg. Som ger kvalitet och effektivitet i omsorgen.

I arbetet för framtiden är samarbeten mellan olika aktörer den vinnande melodin. Vi kan bocka av goda samarbeten som redan nu gett resultat – tillsammans med bland annat kommuner och högskolor, och bostadsföretag och nystartarföretag i Öresundsregionen. Vi har samlat projekteten på vår blogg voffra.
http://voffra.helsingborg.se/

Ett annat riktigt gott exempel på samarbete är SKLs program ”LEDA för smartare välfärd”. Där Helsingborg tillsammans med nio andra kommuner tillsammans ska tänka klokt kring hälsa och omsorg i en digital värld.  Med syftet att ta fram ett koncept för att effektivisera arbetet med digitalisering inom alla kommuner i Sverige. Det här är ett samarbete vi verkligen ser fram emot, och vi tror att melodin är vinnande. http://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/helsingborg-bidrar-till-smartare-vaelfaerd-1450381

Författare: Kristina Olsson, kvalitetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad.