Etikettarkiv: confirmation bias

Det största problemet under Almedalsveckan

Det absolut största problemet under Almedalsveckan kommer att vara ett tankefel. Ett tankefel hos dig. Men du kan trösta dig med att du inte är ensam. Alla har samma problem och vi har det i ungefär samma omfattning. Tankefelet handlar i korthet om att du omedvetet tenderar att söka stöd för det du redan tycker och tror på samtidigt som du ignorerar det som strider mot din uppfattning.

Utskrift

Känner du igen dig? Om inte är sannolikheten stor att också det beror på samma tankefel. Du kommer alltså inte undan. Faktum är att ju mer säker du är på något desto mer sannolikt är det att den uppfattningen är en produkt av det här tankefelet.

Jag talar om konfirmeringsbias, eller confirmation bias på engelska. Det är förmodligen det vanligaste av människans s.k. kognitiva biaser och det förvränger vår verklighetsuppfattning på en mängd olika sätt1. Men innan jag ger exempel på hur, se om du kan lösa uppgiften i filmen nedan.

Konfirmeringsbias beror på att vi människor möter varje fråga, situation och sammanhang med någon form av förutfattad mening. Den förutfattade meningen, eller subjektiva sanningen, vill vi till (nästan) varje pris få bekräftad, eftersom vetskapen om att vi ”har rätt” innebär att vi förstår världen omkring oss. Det är helt enkelt enklare och tryggare för oss att passa in nya pusselbitar i ett pussel som vi redan börjat lägga, än att tänka oss ett helt nytt pussel.

Det här tankefelet påverkar bl.a. din självbild – du tenderar att notera endast sådant som bekräftar den bild som du redan har av dig själv2. Om du exempelvis anser att du har förmågan att känna på dig vad som kommer att hända, kommer du också att notera alla tillfällen då du tänkte på mamma strax innan hon ringde, men undvika att notera – och lägga på minnet – alla de otal tillfällen då mamma ringde utan att du tänkte på henne. Och har du en pessimistisk inställning till något som berör dig själv eller ditt liv tenderar du följaktligen att notera endast de negativa aspekterna och missa allt positivt.

Whenever your opinions or beliefs are so intertwined with your self-image you couldn’t pull them away without damaging your core concepts of self, you avoid situations which may cause harm to those beliefs.
– David McRaney, journalist och författare.

Konfirmeringsbias påverkar också hur vi betraktar andra människor, bland annat hur vi lyssnar på politiker – vi tenderar att lyssna mycket mer uppmärksamt på de politiker som vi redan är överens med än på de som har en motsatt åsikt3. Till och med när komiker använder sarkasm för att belysa någon politisk fråga visar det sig att de människor som inte håller med komikern tenderar att heller inte uppfatta sarkasmen4. Samma slags förkärlek till vår egen uppfattning, och oförmåga att uppmärksamma sådant som strider mot den, kan så klart överföras till en mängd andra områden. Läkare, advokater, forskare och journalister är fyra yrkesgrupper som befinner sig i särskild riskzon för att drabbas av konfirmeringsbias, eftersom det har visat sig att tankefelet blir starkare i takt med graden av ”expertis”. Ju mer övertygad t.ex. en forskare eller en journalist är om sin hypotes, desto mer kraftfullt blir det omedvetna urvalet av information till fördel för det som stöder hypotesen.

Bilden de [kommunala kommunikatörerna] ger är att det är så mycket bättre än det är. De använder nya sätt att kommunicera och slirar ofta på sanningen. Det är propaganda.
– Daniel Nordström, chefredaktör Arbetarbladet.

Följaktligen förklarar konfirmeringsbias också (till stor del) alla former av fördomar och stereotypa människouppfattningar, precis som det förklarar konspirationsteoretikernas övertygelser. Det spelar faktiskt ingen roll hur mycket fakta som motsäger en starkt känsloladdad uppfattning, vår hjärna är helt enkelt inte konstruerad för att försöka hitta sanningen utan för att göra högst pragmatiska bedömningar och vinna dispyter, oberoende av om vi objektivt sätt har rätt eller fel.

Går det att motverka konfirmeringsbias? Absolut, men lika enkelt som det är i teorin lika svårt är det i praktiken. För att lyckas krävs både insikt och träning. Mitt förslag är att du tillämpar ”Warren Buffet-metoden”:

  1. Erkänn för dig själv att konfirmeringsbias påverkar ditt omdöme och dina beslut.
  2. Sök aktivt upp information och människor som motsäger din befintliga uppfattning.

Den första punkten handlar kort och koncist om att vara ärlig mot dig själv. Den andra punkten innebär bl.a. att du måste lyssna på människor som inte tycker som du – utan att börja argumentera för din egen hållning. Inte ens inombords. Warren Buffet har satt det i system och bjöd exempelvis in sin kanske störste kritiker Doug Kass som talare till hans bolag Berkshire Hathaways årsmöte. Den andra punkten innebär också att du medvetet behöver leta efter information och fakta som motsäger din hypotes eller övertygelse, oberoende av hur säker du är på din sak.

Att motverka konfirmeringsbias handlar inte om att du nödvändigtvis behöver ändra din uppfattning. Det handlar om att lära sig att acceptera och förstå fler perspektiv av världen än sitt eget och om att kunna fatta beslut baserade på en så objektiv analys som möjligt istället för på omedvetna, subjektiva tankefel5.

Och just under Almedalsveckan har du sällsynt bra möjligheter att börja träna på att motverka din konfirmeringsbias.

Alltså: Gör Almedalsproblemet till en möjlighet.

1 http://psy2.ucsd.edu/~mckenzie/nickersonConfirmationBias.pdf
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2810025
3 http://www.scientificamerican.com/article/the-political-brain/
4 http://hij.sagepub.com/content/14/2/212
5 http://micco.se/2012/11/tanka-snabbt-och-langsamt/