Etikettarkiv: innovatör

Att göra nytt även om det skaver!

För två veckor sedan tog Helsingborgs ledande politiker ett fantastiskt beslut. Helsingborgs stad satsar nu ännu mer på idé- och innovationsfrämjande arbete. För att lyckas i arbetet krävs inställningen att testa och lära med modet att våga misslyckas. Att vara nyfiken, bryta rutiner och kliva ur bekvämlighetszonen ingår.

Men varför gör vi den här satsingen? Jo, för att med sikte mot vår vision Helsingborg 2035 öka tempot och skapa ytterligare värde för dem vi finns till för. Bakgrunden handlar om behovet av radikalt nytänkande och om vikten av att se varje medarbetare och individ som en möjlig innovatör.

Behov av radikalt nytänkande kring våra tjänster
Sveriges kommuner och landsting (SKL) framhäver att just kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med exempelvis:

  • Ökat kostnadstryck
  • Ändrad demografi
  • Förändrade krav från olika brukargrupper
  • Kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare

Allt detta ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. Låt den meningen sjunka in en aning. Radikalt nytänkande. Hos oss. Kanske även i din verksamhet. Så, hur löser vi det?

Varje individ är en möjlig innovatör
Det vi i Helsingborgs stad och många andra organisationer nu fokuserar på är att se varje medarbetare som idégivare och genomförare av förändringar. Det här sker såklart på många ställen hos oss redan idag, men vi behöver bli ännu bättre på att ta hand om idéer och snabbt se till att bra förslag omsätts i handling. Idéer och förslag på lösningar måste naturligtvis även komma från andra håll – invånare, näringsliv, akademi och besökare – och vi måste bli mästare på att hantera det.

Lyhörd och snabbrörlig – även om det skaver
Att vara lyhörd är nyckeln till konkurrenskraft i vår allt mer snabbrörliga och sammanlänkade globala värld. För att lyckas måste företag och organisationer skifta fokus från att enbart prioritera effektivitet till att möjliggöra största möjliga flexibilitet och anpassningsförmåga. Saker som gör dig och ditt företag till en flexibel organisation kommer troligen i det korta perspektivet få dig att känna dig ineffektiv. Skaver det? Känns det jobbigt? Ja kanske känns det så, det är ok, men lika fullt behöver den nya tidens ledare och organisationer kliva ut ur komfortzonen och möta den nya tidens förutsättningar.

Arbeta som ett nätverk – innovation är ett lagarbete…
I takt med att världen blir allt mer sammanlänkad, övergår värdeskapandet allt mer från individen till kollektivet. Grupper och team som är flexibla, med hög empatisk förmåga, kommer troligen också att leverera de bästa resultaten för företaget.

Författare: Linda Fastén, Biträdande kommunikationschef Helsingborgs stad.

Är du nyfiken på hur Helsingborgs stad arbetar mot vision Helsingborg 2035 så besök gärna www.helsingborg2035.se eller Helsingborgs stads spellista på YouTube – Från vision till verklighet.