Etikettarkiv: Plan för lika möjligheter

Hur ser innanförskapet ut i Helsingborg stad?

bild

Almedalsveckan kickade igång igår och först ut för Helsingborgs stads del var deltagande i ett seminarium om normkritisk verksamhetsutveckling och arbete mot diskriminering. Kommunförbundet Skånes värdegrundsutvecklare Linda Leveau hade bjudit in Mattias Hennius, presschef Helsingborgs stad, för att diskutera på vilket sätt vi arbetar med att granska och medvetandegöra kring de normer som vår organisation besitter.

Mattias presenterade arbetet med Plan för lika möjligheter, ett styrdokument som nu är ute på remiss och förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2017. Planen innehåller åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika möjligheter för alla i Helsingborg. Det handlar bland annat om att öka kunskapen kring diskriminering och exkluderande normer, att göra stadens kommunikation mer jämlik och öka samverkan med aktörer så som föreningsliv, näringsliv och invånare i arbetet mot diskriminering. Att granska, synliggöra och förändra normer som kan stänga människor ute genomsyrar planens åtgärder.

I regeringsformen står det Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna skall verka för att alla människor skall uppnå delaktighet och jämlikhet. Detta är viktigt att tänka på i vårt dagliga arbete! Den service som vi ska leverera ska vara tillgänglig för alla. Det är lätt att säga men vilka är då ”alla”? Är våra verksamheter verkligen välkomnande för alla? Eller finns det vissa förväntningar på vilka våra invånare och kunder är? Vilka erfarenheter och perspektiv finns i min arbetsgrupp och vilka perspektiv saknas? Har alla invånare jämlika möjligheter? Hur kan vi utveckla våra arbetssätt för att öppna upp för fler? Det här är exempel på frågor som vi måste ställa oss kontinuerligt i vårt arbete om vi ska vara professionella medarbetare. Det handlar om att kvalitetssäkra vår organisations arbete!

En uppmaning till er som deltar under Almedalsveckans viktiga diskussioner om vår samtid och framtida utveckling: Tänk på vilka som finns i rummet och vilka perspektiv tycker ni saknas? Genom att bredda innanförskapet kan vi nå de bästa resultaten och skapa ett samhälle där alla kan uppnå delaktighet och jämlikhet.

Läs mer om Plan för lika möjligheter här www.likamojligheter.helsingborg.se och lyssna STICS text om lika möjligheter i Helsingborg https://www.youtube.com/watch?v=o-jYzSGo3HE

Författare: Mia Norberg, Strategisk samhällsplanerare Helsingborgs stad