Etikettarkiv: smarta bostäder

Vi möter framtidens äldreomsorg

Idag har jag varit med på en väldigt intressant frukost tillsammans med Vårdföretagarna, där vi diskuterade framtidsutmaningar inom äldreomsorgen. Fem viktiga trender står i fokus för framtiden, där bland annat den demografiska utvecklingen, välfärdsteknologin och synen på yrket spelar roll. Flera spännande vinklingar kom med i samtalet. Jag kan konstatera att vi tillsammans är helt överens om utmaningarna och har ett stort fokus på att välfärdsteknologin behöver fortsätta utvecklas, innovationskompetensen öka och att hemvården är ett av våra stora utvecklingsområden.

Tillsammans med ett antal kollegor i landet har jag intervjuats av Trendie i en undersökning och omvärldsanalys de gjort på uppdrag av Vårdföretagarna.

Utmaningarna vi står inför är bland annat att skapa förutsättningar för äldre att bo i rätt bostad. Helsingborg är väl tillgodosett med trygghetsbostäder, nu arbetar vi med nästa intressanta utvecklinsprojekt tillsamman med vårt bostadsbolag Helsingborgshem – ”smarta bostäder”.

Det finns ett par områden jag tycker debatten missar vad gäller välfärdsteknologin, att den är kvalitetshöjande och att våra system för finansiering både lokalt, nationellt och regionalt behöver uppmuntra och anpassas till en ökad digitalisering. Interna fördelningsnycklar är också kraftfulla instrument för att rikta fokus på välfärdsteknologins utveckling.

Handen på hjärtat – låt oss nu ta med den kunskap och erfarenhet av digital utveckling de flesta av oss har i våra privatliv in på yrkesarenan, utreda mindre och införa mer. Det krävs mod att gå från vår utredningskultur och att möta leverantörer och aktörer i olika testbeds*, upphandlingar mm. Låt oss hjälpa varandra att utveckla det modet, innovationshastigheten och välfärdsteknologin.

Vår egen omvärldsbevakning tangerar i ämnet. Under 2015 fångade våra omvärldsanalytiker fokusområden som idag och speciellt i framtiden kommer att vara påverkande för omsorgen. Där vi kan se att vårt arbete redan idag är i rätt riktning för områden för digitaliseringens möjligheter, sjukvården flyttar ut och attraktiv arbetsgivare. Det känns bra att vara på rätt spår. http://vof.helsingborg.se/nyheter/ratt-riktning-for-framtiden/

Författare: Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, Helsingborgs stad.

* http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02225/Testbadd-for-aldreomsorgen-i-Malmo-stad1/