Etikettarkiv: upphandling

Debatt offentlig upphandling

 I mitten Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot från Västra Skåne, Näringsutskottet.

Debatterat om hållbarhet inom offentlig upphandling och vikten av uppföljning på seminarie arrangerat av Offentliga Affärer. 

Det blir lite märkligt när miljö och social hänsyn bryts ut som delar som är faktorer som ska diskuteras som enskilda företeelser. Istället bör användningsområdet och funktionen av det som ska åstadkommas finnas i fokus.

Det är också viktigt att ställa krav som är relevanta inom det aktuella inköpet och inte att ställa miljökrav och sociala krav som enskilda frågor utan sammanhang.

Det är viktigt att se inköp som en process och analys innan är oerhört viktigt. För att beskriva med exempel hur det kan bli fel och dyrt så valde en kommun att beställa miljövänliga däck för att vara miljövänliga. Däcken var dyrare i inköp, höll kortare tid och ” utsläppen” var +-0 jämfört med andra däck. Utgångsläget bör vara säkerhet för användningsområdet och hållbarhet och då blir resultatet säkerligen en speciell däcktyp.

Skogsnäringen frågade rymdforskningen om de kunde tillhandahålla ett filter som de behövde. Svaret blev ” det kan vi säkert men vi är inte säkra på att det är ett filter ni behöver så om ni berättar vad ni ska ha det till kan vi säkert lösa det”.

Det förhållningssättet skapar nya möjligheter precis som att inte detaljstyra det man ska köpa.

T ex kan nämnas olika bärlager vid ett vägbygge, där man istället bör beställa en väg med hållbarhet ca 30 år utifrån trafik och slitage. På så sätt kommer man också åt nya material och utvecklar bättre möjligheter och lösningar.

I debatten talade vi också uppföljning som är en väsentlig del av upphandlingen där man ser att man får det man beställer.

Här finns möjlighet att lägga in utveckling i beställningen för tex energilösningar för flerfamiljshus. Olika städer har förstått det här med uppföljning olika och i dag tog jag upp skillnaden mellan Malmö och Helsingborg, där Helsingborg ser det som en självklarhet att ha detta som en del av verksamheten. Malmö å sin sida har valt att ta in fackliga representanter som ska kontrollera företagen. Det är allvarligt och fel utifrån både att själv ha kontroll på sin verksamhet samt att det är myndigheter som granskar företag om det skulle finnas anledning och då är det strikt reglerat.

Jag är allvarligt bekymrad över det som sker i Malmö och även över regeringsproposition med ny lagstiftning om offentlig upphandling som nu ska besvaras i september och bli skarp till årsskiftet.

Publiken i dag var allt annat än begeistrad och lagrådet har varit starkt kritiskt. Mer krångel, byråkrati för företag och exkluderande av en del samt fler tvister väntar tyvärr med regeringens politik. Viktigt att läsa på reagera och agera. 

Författare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot från Västra Skåne, Näringsutskottet 

Inköp är investeringar – investeringar i ett bättre samhälle

I en debattartikel på en nyhetssida i mitten av juni stod det ”Upphandlare ska göra bra affärer – inte driva politik”. Författaren menade att tjänstemän ska jobba med ekonomi, politiker får hantera exempelvis sociala frågor. Det var en reaktion på att många offentliga organisationer numera ställer krav på att leverantörer ska erbjuda praktikplatser eller ge sina anställda hyggliga anställningsvillkor. Författaren har fel på flera sätt.

När Helsingborgs stad ställer krav på att våra leverantörer ska samarbeta med vår arbetsmarknadsförvaltning och exempelvis erbjuda praktikplatser eller lärlingsplatser så gör vi inget inköp, istället investerar vi pengar i ett förändrat samhälle. Ett samhälle där fler har egen försörjning vilket ger lägre sjuktal, ökad självkänsla och gladare helsingborgare. När Helsingborgs stad ställer krav på att våra leksaker på förskolorna ska vara fria från hormonstörande mjukgörare i plaster så är det en investering i ett bättre samhälle för våra barn. Det samhället har färre cancerfall.

Den största samhällsaktören måste ta det största samhällsansvaret. Som kommun går det inte att ställa måltal om ett bättre samhälle och sedan överlåta ansvaret på andra – kommunen måste både vara pådrivare och ta det största ansvaret.

Helsingborgs stad har 7,2 miljarder kronor i omsättning, av dessa utgör 3 miljarder inköp av varor och tjänster. 3 miljarder kronor är ett enormt ansvar som investeringar i ett bättre samhälle! Det är en långsiktig investering på 10, 20 eller 50 år men det gör skillnad redan idag. Det finns en möjlighet att göra vägval. Väljer vi att våra 3 miljarder bara ska vara inköp som räknas i kronor och ören eller ska våra 3 miljarder få bli investeringar i ett bättre samhälle? Jag uppfattar att svaret är lika enkelt som det är spännande, det är klart att vi ska använda våra pengar som investeringar i ett bättre samhälle. Och det är precis det vi gör!

Författare: Henrik Karlsson, inköpschef Helsingborgs stad.